Tandvårdbidrag

Om tandvårdsbidraget

Högkostnadsskydd

Försäkringskassan ger ett skydd mot höga kostnader inom tandvården i form av högkostnadsskydd.

Högkostnadsskyddet fungerar på följande vis:

  • Mellan 0-3000 kr betalar man hela summan själv själv, förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget (ATB).


  • Mellan 3001–15000 kr betalar man 50 % av Försäkringskassans referenspris.


  • Från 15001 kr och uppåt betalar man 15 % av Försäkringskassans referenspris.

  • Ersättningen för behandlingar baseras på en allmän referenslista hos försäkringskassan och inte klinikens priser.

 

Tandvårdsförsäkringen gäller från det datumet du går på första undersökningen och 1 år framåt, därefter påbörjas en ny period.