Rotbehandling

Rotbehandling är en avgörande procedur för att bevara tanden genom noggrann rengöring och försegling av rotkanalerna för långsiktig munhälsa och funktion.

Rotbehandling med precision och komfort

Rotbehandling, även kallad rotfyllning, är en avgörande procedur för att rädda och bevara tanden när dess nerv, pulpan, är skadad, exponerad eller död. På Bredäng Tandvård utför vi denna behandling med stor noggrannhet och med fokus på att skapa en smärtfri upplevelse för våra patienter.

Så här går det till

När en tand drabbas av allvarlig skada, vanligtvis till följd av en kariesinfektion, kan rotfyllning vara den enda vägen för att undvika tandutdragning och bevara tandens funktion.

Med hjälp av en rotfyllning tas tandens nerv och bakterier bort från pulpakammaren och rotkanalerna. En rotfyllning görs för att stabilisera tanden och förhindra ytterligare tandproblem.

Efter rengöringsfasen använder vi ett specialmaterial, guttaperka, för att fylla och försegla de rengjorda kanalerna. Detta material är noga utvalt för dess förmåga att skapa en tät försegling inne i tanden, vilket effektivt blockerar framtida infektioner och bidrar till tandens långsiktiga hälsa. Den här förseglingen är avgörande för att minska risken för nya infektioner och för att bevara tandens struktur intakt.

En långsiktig lösning för en frisk och funktionell munhälsa

Genom att välja en rotfyllning kan patienter behålla sin naturliga tand och undvika behovet av mer omfattande tandbehandlingar såsom proteser eller implantat. Behandlingen är även nödvändig för att förhindra den fortsatta utvecklingen av parodontit, rotspetsinflammation, cystor eller tandbölder.

Vårt mål är att rotbehandlingen inte bara löser de omedelbara problemen utan även fungerar som en långsiktig lösning för patientens orala hälsa.

På Bredäng Tandvård strävar vi efter att ge våra patienter den bästa möjliga vård, så att de kan njuta av en frisk och funktionell munhälsa.

Kontakta oss!

Vi strävar efter att skapa en bekväm och trygg miljö för våra patienter och ser fram emot att välkomna dig till vår praktik. Kontakta oss för en professionell och omsorgsfull tandvårdsupplevelse på Bredäng Tandvård! Vi är redo att svara på dina frågor, boka ditt nästa besök eller ge dig råd om dina tandvårdsbehov.